Priser för smådjur

Priser för ett djur:
Priser för två smådjur: (priset för två djur gäller om de delar bur)

Tillägg

Aftnar samt röda dagar (helgdagar), tillkommer storhelgstillägg, 150 kr per påbörjat dygn per bur.

Välkomna med andra prisförfrågningar! Ta kontakt med oss via mejl eller på telefon, kontaktuppgifter hittar ni till vänster.

Vill ni lämna era andra djur också (hund, katt med flera)? Då finns det mängdrabatt! Kontakta oss för mer information.

Vid bokning, Om- och avbokningsregler

Vid bokning på vårt smådjurspensionat förbinder ni er att betala en bokningsavgift på ca 25% av den totala kostnaden, för hela vistelsen. Avgiften återbetalas ej vid avbokad eller utebliven vistelse. Platsen kan endast garanteras om avgiften är betald i tid.

Skulle avbokning ske innan bokningsavgiften hunnit skickas ut, så kommer den skickas ut i efterhand, oavsett när ni avbokade platsen.

För ombokning kvarstår den ursprungliga bokningsavgiften även om vistelsen blir förkortad. Skulle vistelsen bokas om för en längre tid, kan en ny bokningsavgift komma att skickas ut för de dagar ni bokar extra.

För om- och avbokning minst tre dagar före beräknad ankomstdag, tillkommer inga extra kostnader.
För ombokning med två dagar eller mindre, innan beräknad ankomstdag, förbinder ni er att betala hela vistelsen i sin helhet.
För avbokning med två dagar eller mindre, innan beräknad ankomstdag, förbinder ni er att betala hälften av det resterande totalbeloppet för vistelsen.

Vid påbörjad vistelse betalas hela vistelsen i sin helhet oavsett om gnagaren hämtas tidigare.

Bokningsavgiften skickas ut via mejl tillsammans med ett inackorderingsavtal och information. Önskar ni få detta via brev så tillkommer en adminstrativ kostnad på 45 kr.